Logowanie

Monitor Polski Nr 98, poz. 571 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1957 r. w sprawie gospodarowania służbowymi pojazdami samochodowymi i zasad ich używania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-11-28
Data wejscia w życie:1957-12-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 98, poz. 571 z 1957Monitor Polski Nr 98, poz. 571 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 573 z 1957

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1957 r. w sprawie określenia zasad i trybu ustalania etatów służbowych pojazdów samochodowych oraz warunków posiadania tych pojazdów.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 577 z 1957

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 10 grudnia 1957 r. w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania projektów robót geologicznych.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 572 z 1957

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie sprzedaży nowych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 576 z 1957

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 570 z 1957

  Zarządzenie nr 251 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1957 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 575 z 1957

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia Studium Sanitarno-Higienicznego w Akademii Medycznej w Warszawie.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 574 z 1957

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-19 poz. 194

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi.

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1617

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną

 • Legislacja UE z 2008-02-26 nr 51 poz. 27

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania.

 • Komunikat UE z 2009-04-04 nr 81 poz. 4

  Przyjęcie dokumentu referencyjnego do celów dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.