Logowanie

Monitor Polski Nr 76, poz. 402 z 1959

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 367 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1959-08-21
Data wejscia w życie:1959-09-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 76, poz. 402 z 1959Monitor Polski Nr 76, poz. 402 z 1959 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 404 z 1959

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1959 r. w sprawie stosowania dopłat przez zakłady pracy do kolejowych miesięcznych biletów pracowniczych.

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 406 z 1959

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie wysokości dodatków specjalnych dla pracowników gospodarczych i obsługi, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz zasad wypłacania tych dodatków.

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 405 z 1959

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kwalifikowania pracowników administracyjnych na stanowiska przewidziane tabelą stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania.

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 408 z 1959

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 sierpnia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 403 z 1959

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1959 r. w sprawie wprowadzenia częściowego pokrycia środkami własnymi i pasywami stałymi normatywu środków obrotowych w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 407 z 1959

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2745

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Monitor Polski 2011 nr 12 poz. 132

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1354

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-30 poz. 882

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 636

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.