Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 412 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-12-08
Data wejscia w życie:1961-01-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 1961Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 1961

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych będących przedmiotem przestępstw dewizowych.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 1961

  Uchwała nr 432 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 24 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 1961

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie regulaminu prac terytorialnych, okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 1961

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie regulaminu prac Państwowej Komisji Wyborczej.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 1961

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia liczby członków wojewódzkich rad narodowych oraz miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 1961

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 1961

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 grudnia 1960 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1961 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 1961

  Uchwała nr 431 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 1056 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zgłaszania nie eksploatowanych kabli i przewodów.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1960 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki funduszami dobrowolnych świadczeń społecznych.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 1961

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1960 r. w sprawie wprowadzenia do wypieku i obrotu chleba pszenno-żytniego pod nazwą "praski".

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 1961

  Uchwała nr 318 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. o zasadach wykorzystania obiektów zabytkowych na cele użytkowe.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wybudowanie boiska szkolnego a pozwolenie na budowę

  Czy wybudowanie boiska szkolnego wymaga pozwolenia na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane?

 • Faktura na zakup materiałów budowlanych

  Czy jest dopuszczalne wystawienie faktury, która uwzględnia różnego typu materiały budowlane jako faktury z jedną pozycją opisaną jako zakup materiałów budowlanych (...)

 • Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

  Zakupiłem mieszkanie 50m2 w grudniu 2006 roku. W styczniu 2007 rozpocząłem remont, do którego dokonywałem zakupów różnych materiałów w sklepach detalicznych. Na (...)

 • Przebudowa budynku

  Jestem właścicielką budynku mieszkalnego dwupoziomowego bez piwnic, w przyziemiu jest garaż dwustanowiskowy, który chciałabym zaadaptować na pomieszczenia mieszkalne. (...)

 • Reklamacja materiałów budowlanych

  Czy zgłaszanie reklamacji na materiały budowlane odbywa się w podobnym trybie, jak na towary konsumpcyjne, tzn. wg przepisów kc dotyczących rękojmi przy umowie sprzedaży?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-09 poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-20 poz. 159

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-09 poz. 141

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.

 • Monitor Polski 1999 nr 36 poz. 548

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.