Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 65 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-01-30
Data wejscia w życie:1961-02-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 65 z 1961Monitor Polski Nr 12, poz. 65 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 67 z 1961

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 lutego 1961 r. w sprawie określenia składników funduszu płac stanowiących podstawę do obliczania składek na ubezpieczenie społeczne w uspołecznionych zakładach pracy.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 66 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie rozliczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków i strat przedsiębiorstw państwowych w razie niezatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 1960 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 64 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1961 r. uchylające zarządzenie z dnia 5 września 1956 r. w sprawie ustalenia taryfy składek za ubezpieczenie ziemiopłodów kontraktowanych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 63 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1960 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków: obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1887

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1988

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2858

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1886

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 1975-12-19 poz. 232

  Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.