Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 69 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-02-09
Data wejscia w życie:1961-02-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 69 z 1961Monitor Polski Nr 13, poz. 69 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 70 z 1961

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 lutego 1961 r. w sprawie uzgodnienia i ustalenia terminów oddania inwestycji do użytku w planie inwestycyjnym 1961 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 68 z 1961

  Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia wykonania narodowego planu gospodarczego w zakresie inwestycji na 1961 rok oraz do przygotowania warunków dla prawidłowej realizacji inwestycji w dalszych latach planu 5-letniego.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 71 z 1961

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 grudnia 1960 r. w sprawie koordynacji wydawania kart katalogowych z dziedziny budownictwa oraz zasad ich rozpowszechniania.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1980

  Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

 • Legislacja UE z 2008-08-14 nr 219 poz. 72

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-24 poz. 803

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej działalności EBI w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-07 poz. 491

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-07 poz. 1111

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.