Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 71 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 grudnia 1960 r. w sprawie koordynacji wydawania kart katalogowych z dziedziny budownictwa oraz zasad ich rozpowszechniania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-12-27
Data wejscia w życie:1961-02-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 71 z 1961Monitor Polski Nr 13, poz. 71 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 70 z 1961

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 lutego 1961 r. w sprawie uzgodnienia i ustalenia terminów oddania inwestycji do użytku w planie inwestycyjnym 1961 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 69 z 1961

  Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 68 z 1961

  Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia wykonania narodowego planu gospodarczego w zakresie inwestycji na 1961 rok oraz do przygotowania warunków dla prawidłowej realizacji inwestycji w dalszych latach planu 5-letniego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Karty płatnicze

  Kto może być emitentem elektronicznych kart płatniczych i pieniądza elektronicznego w Polsce? Jeżeli są to tylko banki, to czy możliwe jest po podpisaniu odpowiedniej (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Przetwarzanie danych osobowych przez banki

  Czy bank ma obowiązek zachowywania wszelkich podań dotyczących np. zakładania kont czy wydawania kart płatniczych? Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której bank odmawia (...)

 • Wyjazd za granicę a zasiłek rodzinny

  W dniu 11.09.2006 r do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego na dwójkę dzieci. Po rozpatrzeniu wniosku w dniu 18.09.06 OPS wydał (...)

 • Zwolnienie lekarskie wydawane obcokrajowcowi

  Czy lekarz w Polsce może wystawić zwolnienie lekarskie obywatelowi kraju Unii Europejskiej, w przypadku jego zachorowania na terenie naszego kraju? Jakie warunki powinno (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-11 poz. 46

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-22 poz. 591

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-04 poz. 1177

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-19 poz. 977

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.