Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 80 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie gospodarowania niektórymi materiałami drzewnymi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-01-31
Data wejscia w życie:1961-05-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 80 z 1961Monitor Polski Nr 15, poz. 80 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 79 z 1961

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 lutego 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 kwietnia 1959 r. w sprawie zwolnień od należności celnych przedmiotów i towarów przywozowych z zagranicy lub wywożonych za granicę w obrocie pozaplanowym.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 77 z 1961

  Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie pogłębienia współdziałania między organami państwowymi i Naczelną Organizacją Techniczną oraz zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami technicznymi.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 78 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1961 r. w sprawie rozszerzenia na wszystkie przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej i jednostki budżetowe przepisów paragrafu 6 ust. 1 i 2 uchwały nr 19 Prezydium Rządu z dnia 13 stycznia 1954 r. o usprawnieniu pracy prezydiów rad narodowych na odcinku finansowym.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 81 z 1961

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1961 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1952 r. w sprawie prowadzenia teatrów świetlnych oraz publicznego rozpowszechniania filmów przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie podlegające Centralnemu Urzędowi Kinematografii.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 82 z 1961

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania i tworzenia funduszu płac w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 673

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013

 • Komunikat UE z 2009-04-04 nr 81 poz. 4

  Przyjęcie dokumentu referencyjnego do celów dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1774

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych

 • Monitor Polski 2002 nr 37 poz. 591

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-11 poz. 193

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.