Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 97 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie określenia ram wykonywania przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów uprawnień organu naczelnego w stosunku do terenowych komisji planowania gospodarczego prezydiów rad narodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-02-07
Data wejscia w życie:1961-03-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 97 z 1961Monitor Polski Nr 21, poz. 97 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 100 z 1961

  Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1961 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 99 z 1961

  Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1961 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1961-1965.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 103 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1961 r. w sprawie uznania przy ustalaniu dochodów organizacji społecznych odpisów na zużycie za koszt uzyskania przychodów.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 102 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1961 r. w sprawie uprawnień organów gromadzkich rad narodowych do wstrzymywania czynności egzekucyjnych przeciwko rolnikom.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 98 z 1961

  Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1961 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 101 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, zarządów budynków mieszkalnych z budżetami terenowymi z tytułu dopłat budżetowych, zysku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu dokonywania odpisów na fundusz rozwoju i fundusz napraw.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 96 z 1961

  Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w latach 1961 i 1962.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 95 z 1961

  Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1961 r. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym działalności organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-12-17 nr 306 poz. 148

  A. Protokoły do dołączenia do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i, w stosownym przypadku, do traktatu ustanawiającegocego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 152

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Komunikat UE z 2010-01-22 nr 16 poz. 83

  Europejski system rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-28 poz. 1402

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-16 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.