Logowanie

Monitor Polski ROK 1961 NR 4

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 24 z 1961

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 1961 r. w sprawie wzoru i zasad sporządzania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu i do Rad Narodowych.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 27 z 1961

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1961 r. o zatwierdzeniu norm szacunkowych do ustalania w obowiązkowym ubezpieczeniu sum ubezpieczenia mienia ruchomego i ziemiopłodów dla indywidualnych gospodarstw rolnych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 23 z 1961

  Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie dodatku dla niektórych pracowników urzędów stanu cywilnego.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 26 z 1961

  Instrukcja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 grudnia 1960 r. w sprawie organizowania i realizacji budownictwa przykładowego na wsi.


 • Monitor Polski Nr 4, poz. 25 z 1961

  Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 20 grudnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 września 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.