Logowanie

Monitor Polski Nr 46, poz. 209 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty remontowe budowlane i instalacyjne z zakresu budownictwa ogólnego, wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-04-27
Data wejscia w życie:1961-06-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 46, poz. 209 z 1961Monitor Polski Nr 46, poz. 209 z 1961 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej

 • Komunikat UE z 2009-01-10 nr 6 poz. 8

  Sprawa C-437/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 listopada 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie (...)

 • Komunikat UE z 2009-01-10 nr 6 poz. 8

  Sprawa C-18/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 listopada 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-17 poz. 1256

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 • Komunikat UE z 2010-05-22 nr 134 poz. 7

  Sprawa C-451/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.