Logowanie

Monitor Polski Nr 55, poz. 239 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1961 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-07-15
Data wejscia w życie:1961-07-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 55, poz. 239 z 1961Monitor Polski Nr 55, poz. 239 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 238 z 1961

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1961 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 243 z 1961

  Zarządzenie nr 137 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1961 r. w sprawie ewidencji i przechowywania materiałów z przeprowadzonych kontroli.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 242 z 1961

  Zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1961 r. o zmianie zarządzenia nr 111 z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego w resorcie kolei.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 241 z 1961

  Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1961 r. w sprawie wzmożenia działalności organów kontroli, rewizji i inspekcji w zakresie zapobiegania przestępstwom gospodarczym.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 240 z 1961

  Zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1961 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia sołtysów za inkaso zaległych należności finansowych od mieszkańców wsi.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 245 z 1961

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1961 r. o zmianie zarządzenia z dnia 19 kwietnia 1960 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe komunikacyjne wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 244 z 1961

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 20 czerwca 1961 r. w sprawie norm zamiany trzody chlewnej przyjmowanej na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1989-12-20 poz. 435

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1907

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1905

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 4 poz. 15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie uwięzienia przez władze Chińskiej Republiki Ludowej działaczy opozycji demokratycznej.

 • Dziennik Ustaw z 1989-07-01 poz. 230

  Dekret z dnia 1 lipca 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.