Logowanie

Monitor Polski Nr 63, poz. 271 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 288 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 231 z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych biur (samodzielnych pracowni) projektów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-07-26
Data wejscia w życie:1961-08-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 63, poz. 271 z 1961Monitor Polski Nr 63, poz. 271 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 63, poz. 273 z 1961

  Zarządzenie nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1961 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzonych do obrotu.

 • Monitor Polski Nr 63, poz. 272 z 1961

  Uchwała nr 304 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 480 z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.

 • Monitor Polski Nr 63, poz. 275 z 1961

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

 • Monitor Polski Nr 63, poz. 274 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie wysokości i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości budżetowych należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Nr 63, poz. 270 z 1961

  Uchwała nr 274 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie normatywów cykli budowy.

 • Monitor Polski Nr 63, poz. 269 z 1961

  Uchwała nr 216 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1961 r. w sprawie realizacji przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 748

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2745

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-02 poz. 882

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-22 poz. 992

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2002 r. sygn. akt SK. 41/01.

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-31 poz. 825

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.