Logowanie

Monitor Polski ROK 1961 NR 7

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 36 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1961 r. w sprawie wysokości odsetek pobieranych przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe z tytułu niektórych pożyczek udzielanych dla rzemiosła.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 35 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1961 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia drobnych hodowli jedwabników.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 38 z 1961

  Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 stycznia 1961 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 marca 1959 r. w sprawie opłat związanych z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 37 z 1961

  Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie powołania inspektoratów żeglugi śródlądowej.


 • Monitor Polski Nr 7, poz. 39 z 1961

  Instrukcja Ministra Finansów i Ministra Rolnictwa z dnia 7 stycznia 1961 r. w sprawie wymiaru i poboru opłat melioracyjnych za wykonanie przez Państwo melioracji wodnych półpodstawowych i szczegółowych oraz zagospodarowania pomelioracyjnego.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 34 z 1961

  Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie zasad ustalania wskaźnika procentowego określającego wysokość kredytów na zasiłki limitowane na rok 1961.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.