Logowanie

Monitor Polski Nr 8, poz. 42 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1961 r. w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej oraz obsługi Głównej Komisji Orzekającej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-01-17
Data wejscia w życie:1961-01-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 8, poz. 42 z 1961Monitor Polski Nr 8, poz. 42 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 41 z 1961

  Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1961 r. w sprawie diet i kosztów podróży osób wchodzących w skład komisji wyborczych.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 40 z 1961

  Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1961 r. zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 44 z 1961

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1961 r. wprowadza się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelakich jej postaciach.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 45 z 1961

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 9 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1960.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 46 z 1961

  Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 5 stycznia 1961 r. w sprawie współdziałania pomiędzy wydziałami zdrowia i opieki społecznej a wydziałami zatrudnienia prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 43 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi podatkowej dla osób osiągających przychody z wylęgu i hodowli drobiu, nie prowadzonych w ramach gospodarstwa rolnego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-07-25 poz. 1144

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-10 poz. 155

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-24 poz. 845

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu

 • Komunikat UE z 2010-02-23 nr 45 poz. 163

  Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji (...)

 • Komunikat UE z 2007-12-13 nr 301 poz. 44

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.