Logowanie

Monitor Polski Nr 81, poz. 341 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 382 Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1961/1962 w państwowych gospodarstwach rolnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-10-05
Data wejscia w życie:1961-10-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 81, poz. 341 z 1961Monitor Polski Nr 81, poz. 341 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 81, poz. 343 z 1961

  Uchwała nr 405 Rady Ministrów z dnia 12 października 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 84 z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.

 • Monitor Polski Nr 81, poz. 342 z 1961

  Uchwała nr 397 Rady Ministrów z dnia 10 października 1961 r. w sprawie obniżenia cen na roboty budowlano-montażowe.

 • Monitor Polski Nr 81, poz. 340 z 1961

  Uchwała nr 365 Rady Ministrów z dnia 20 września 1961 r. w sprawie usprawnienia gospodarki remontowej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-22 poz. 387

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz

 • Dziennik Ustaw z 1971-05-20 poz. 115

  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

 • Monitor Polski 2012 poz. 671

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 24 poz. 423

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1749

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.