Logowanie

Monitor Polski Nr 91, poz. 389 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 31 października 1961 r. w sprawie ustalenia równowartości czynszu dzierżawnego oraz opłat za pozyskaną zwierzynę w obwodach łowieckich państwowych lub wspólnych, wyłączonych z wydzierżawienia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-10-31
Data wejscia w życie:1961-12-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 91, poz. 389 z 1961Monitor Polski Nr 91, poz. 389 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 384 z 1961

  Uchwała nr 508 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 383 z 1961

  Uchwała nr 440 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie określenia obowiązków prezydiów rad narodowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 386 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie trybu rozliczania środków obrotowych w działających według zasad rozrachunku gospodarczego pomocniczych gospodarstwach rolnych jednostek budżetowych w latach 1962-1965.

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 385 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie trybu rozliczania środków obrotowych w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa w latach 1962-1965.

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 387 z 1961

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 listopada 1961 r. w sprawie ustalenia cen wykupu materiału hodowlanego odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych.

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 390 z 1961

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie dopuszczenia niektórych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych do obrotu poza aptekami.

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 388 z 1961

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-13 poz. 1791

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-21 poz. 841

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2786

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-04 poz. 1802

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-18 poz. 1842

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.