Logowanie

Monitor Polski Nr 98, poz. 416 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Pismo Okólne nr 243 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1961 r. w sprawie wyjazdów krajowych i zagranicznych finansowanych przez przedsiębiorstwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-12-15
Data wejscia w życie:1961-12-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 98, poz. 416 z 1961Monitor Polski Nr 98, poz. 416 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 410 z 1961

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 18 grudnia 1961 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1962 r.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 417 z 1961

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 grudnia 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 415 z 1961

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 grudnia 1961 r. w sprawie ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za prace geologiczne.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 411 z 1961

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 grudnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 lipca 1961 r. w sprawie warunków zajmowania budynków i lokali przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz instytucje i osoby korzystające z przywilejów dyplomatycznych.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 412 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie ustalenia taryfy i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 409 z 1961

  Uchwała nr 532 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 413 z 1961

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 grudnia 1961 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1962 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.

 • Monitor Polski Nr 98, poz. 414 z 1961

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 października 1961 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia lekarzy za wykonywanie wizyt domowych u obłożnie chorych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Ryczałt hotelowy w delegacji

  Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą od czasu do czasu wyjeżdżam do klientów lub np. na targi w tzw. delegacje. Czy w przypadku wyjazdów krajowych i zagranicznych, (...)

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Rejestracja oddziału spółki

  Czy istnieje możliwość zarejestrowania nazwy skróconej oddziału firmy zagranicznej w KRS?

 • Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

  Przywoziłam z zagranicy do Polski większą sumę obcej waluty. Czy przy przywozie dużej ilości obcej waluty do Polski nierezydent ma obowiązek zgłosić ten fakt? Jeśli (...)

 • Forma zbycia przedsiębiorstwa

  W jakiej formie powinno nastąpić zbycie przedsiębiorstwa?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.