Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 35 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1965 r. w sprawie rozliczania udziałów budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-02-22
Data wejscia w życie:1965-02-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 35 z 1965pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 35 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 34 z 1965

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 1965 r. w sprawie wzoru i zasad sporządzania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu i rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 38 z 1965

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 lutego 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 37 z 1965

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 36 z 1965

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 lutego 1965 r. w sprawie produkcji filmów przeznaczonych do publicznego wyświetlania.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 33 z 1965

  Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie tworzenia, organizacji i finansowania wyodrębnionych zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych dla potrzeb gospodarki narodowej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaświadczenie o dochodach męża

  Pracuję za granicą. Potrzebuję zaświadczenia o dochodach męża za kilka ostatnich lat. Mąż prowadzi w Polsce firmę, a rozlicza się w formie podatku zryczałtowanego. (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Księga udziałów

  Czy Sp. z o.o. jednoosobowa (jedyny udziałowiec a zarazem Prezes Zarządu) musi prowadzić księgę udziałów sp. z o.o.?

 • Zakup udziałów w Spółce z o.o.

  Jakie konsekwencje w podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT ma zakup udziałów przez jedną sp. z o.o. w drugiej spółce z o.o.?

 • księga udziałów sp.z o.o.

  Jak powinna wyglądać prawidłowo prowadzona księga udziałów spółki z o. o? Czy jest jakiś wzór lub jednolity formularz?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 464

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-29 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-06 poz. 1498

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1708

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 2

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.