Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 37 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-02-09
Data wejscia w życie:1965-02-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 37 z 1965



pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 37 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 35 z 1965

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1965 r. w sprawie rozliczania udziałów budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 34 z 1965

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 1965 r. w sprawie wzoru i zasad sporządzania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu i rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 38 z 1965

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 lutego 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 36 z 1965

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 lutego 1965 r. w sprawie produkcji filmów przeznaczonych do publicznego wyświetlania.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 33 z 1965

  Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie tworzenia, organizacji i finansowania wyodrębnionych zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych dla potrzeb gospodarki narodowej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-16 poz. 913

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-28 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Monitor Polski 2009 nr 47 poz. 699

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Monitor Polski 2000 nr 20 poz. 422

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia terminu dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-10 poz. 1185

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.