Logowanie

Monitor Polski Nr 30, poz. 161 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1965 r. w sprawie właściwości resortowych komisji orzekających w wypadkach naruszeń dyscypliny budżetowej w zakresie budżetu centralnego w częściach dotyczących organizacji spółdzielczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-05-28
Data wejscia w życie:1965-06-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 30, poz. 161 z 1965pobierz plik

Monitor Polski Nr 30, poz. 161 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 162 z 1965

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1965 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku rejestracji niektórych cudzoziemców.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 160 z 1965

  Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad obowiązujących przy wypłatach funduszu płac i ich kontroli w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych powiązanych z budżetem centralnym.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 159 z 1965

  Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 165 z 1965

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 169 z 1965

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 164 z 1965

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1965 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w "Społem" Związku Spółdzielni Spożywców.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 168 z 1965

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw skarbowych.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 167 z 1965

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 166 z 1965

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 158 z 1965

  Uchwała Rady Państwa z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie zmiany statutu Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 163 z 1965

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1965 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek Powszechnej Kasy Oszczędności, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek obsługujących obrót oszczędnościowy Powszechnej Kasy Oszczędności oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych o zajęciu na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-08-05 nr 212 poz. 259

  Projekt budżetu korygującego nr 5/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5/2009 (...)

 • Komunikat UE z 2009-12-04 nr 295 poz. 106

  Projekt budżetu korygującego nr 5/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej (...)

 • Komunikat UE z 2010-02-23 nr 45 poz. 167

  Projekt budżetu korygującego nr 10/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 10/2008 (...)

 • Komunikat UE z 2008-07-24 nr 187 poz. 147

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, (...)

 • Komunikat UE z 2010-08-05 nr 212 poz. 258

  Projekt budżetu korygującego nr 4/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2009 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.