Logowanie

Monitor Polski Nr 36, poz. 205 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1965 r. w sprawie cen na roboty budowlane i montażowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-07-05
Data wejscia w życie:1966-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 36, poz. 205 z 1965pobierz plik

Monitor Polski Nr 36, poz. 205 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 207 z 1965

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 lipca 1965 r. w sprawie zasad oraz kryteriów kwalifikowania osób, którym przysługuje pierwszeństwo w zakładaniu budowlanych książeczek oszczędnościowych.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 210 z 1965

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 lipca 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 209 z 1965

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 lipca 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 208 z 1965

  Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1965 r. w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 206 z 1965

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1965 r. w sprawie trybu gromadzenia w przedsiębiorstwach państwowych funduszu nagród za produkcję wyrobów oznaczonych znakiem jakości.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-05-22 nr 134 poz. 7

  Sprawa C-451/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht (...)

 • Komunikat UE z 2010-02-24 nr 46 poz. 128

  Udzielanie niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***IRezolucja legislacyjna (...)

 • Komunikat UE z 2010-02-24 nr 46 poz. 128

  P6_TC1-COD(2007)0280Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2009/…/WE (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1613

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. akt K 47/04


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.