Logowanie

Monitor Polski Nr 49, poz. 263 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 7 września 1965 r. w sprawie usprawnienia planowania produkcji przemysłowej w dostosowaniu do zapotrzebowania odbiorców.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-09-07
Data wejscia w życie:1965-09-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 49, poz. 263 z 1965Monitor Polski Nr 49, poz. 263 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 49, poz. 266 z 1965

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 4 września 1965 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości maszyn i sprzętu rolniczego.

 • Monitor Polski Nr 49, poz. 262 z 1965

  Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kwalifikacji oraz zasad wynagradzania instruktorów szkolących pracowników w przedsiębiorstwach podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.

 • Monitor Polski Nr 49, poz. 265 z 1965

  Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.

 • Monitor Polski Nr 49, poz. 264 z 1965

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 19 sierpnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-12-12 nr 300 poz. 21

  Ogłoszenie o konkursach otwartych OHIM/AD/01-02/07 oraz OHIM/AST/01-02/07

 • Komunikat UE z 2006-12-14 nr 305 poz. 16

  Wytyczne dotyczące ostatecznego przeznaczenia do produkcji przemysłowej do stosowania w niektórych kontyngentach taryfowych na produkty rybołówstwa (...)

 • Monitor Polski 2002 nr 35 poz. 553

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną.

 • Komunikat UE z 2007-03-13 nr 58 poz. 9

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 140. posiedzeniu Komitetu w dniu 26 czerwca 2006 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się (...)

 • Legislacja UE z 2006-12-21 nr 365 poz. 88

  2006/980/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.