Logowanie

Monitor Polski Nr 49, poz. 264 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 19 sierpnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-08-19
Data wejscia w życie:1965-09-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 49, poz. 264 z 1965pobierz plik

Monitor Polski Nr 49, poz. 264 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 49, poz. 263 z 1965

  Uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 7 września 1965 r. w sprawie usprawnienia planowania produkcji przemysłowej w dostosowaniu do zapotrzebowania odbiorców.

 • Monitor Polski Nr 49, poz. 266 z 1965

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 4 września 1965 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości maszyn i sprzętu rolniczego.

 • Monitor Polski Nr 49, poz. 262 z 1965

  Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kwalifikacji oraz zasad wynagradzania instruktorów szkolących pracowników w przedsiębiorstwach podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.

 • Monitor Polski Nr 49, poz. 265 z 1965

  Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 297

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego

 • Komunikat UE z 2007-08-30 nr 202 poz. 2

  Przyjęcie sześciu dokumentów referencyjnych do celów dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

 • Monitor Polski 2011 nr 78 poz. 785

  Uchwała Rady Ministrów Nr 158 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę — Regulamin pracy Rady Ministrów

 • Komunikat UE z 2008-11-05 nr 281 poz. 15

  Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2008 — Program Kultura (2007–2013) — Wdrożenie działań programowych: wieloletnie projekty (...)

 • Komunikat UE z 2007-06-16 nr 134 poz. 5

  Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania komunikatu w sprawie działań podjętych w wyniku komunikatu Komisji w sprawie niektórych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.