Logowanie

Monitor Polski Nr 51, poz. 269 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 września 1965 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu na rzecz jednostek gospodarczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-09-06
Data wejscia w życie:1965-09-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 51, poz. 269 z 1965pobierz plik

Monitor Polski Nr 51, poz. 269 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 270 z 1965

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1965 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 191 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju w latach 1965-1970 pracy nakładczej, wykonywanej na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 272 z 1965

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 września 1965 r. w sprawie ogłoszenia unieważnionych Polskich Norm.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 271 z 1965

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 września 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 268 z 1965

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 sierpnia 1965 r. w sprawie sprzedaży artykułów jednostkom gospodarki uspołecznionej i organizacjom społecznym, jednostkom gospodarki nie uspołecznionej oraz nabywcom indywidualnym przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Odprowadzenie wody opadowej

  Czy jest zgodne z prawem budowlanym, że wody opadowe z przyległego budynku - garażu spadają w granice działki, w której znajduje się nasze mieszkanie? Mieszkanie jest (...)

 • Informacja publiczna a spółki komunalne

  Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe (sp. z o.o.), której głównym udziałowcem jest miasto posiada dokumentację techniczną i prawną fragmentu kanalizacji. Pracownik (...)

 • Dochodzenie należności za ścieki

  Niedawno zbudowano na naszej ulicy kanalizację i płacimy rachunki za ścieki. Dotychczas firma korzystała z liczników wodociągów, ale wodociągi założyły nowe liczniki (...)

 • Temperatura wody w kranie

  Zbyt niska temperatura wody ciepłej dostarczanej do mojego mieszkania jest wynikiem płacenia przeze mnie wysokich rachunków za jej zużycie. Zużywam bowiem znacznie więcej (...)

 • Rozliczenia za wodę - faktura VAT

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest obciążany fakturą VAT za zużytą przez lokatorów mieszkań komunalnych wodę, wg wodomierza głównego, przez Zakład Energetyki (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-31 poz. 155

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 298

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 932

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Komunikat UE z 2008-05-24 nr 128 poz. 3

  Sprawa C-442/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-20 poz. 1152

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.