Logowanie

Monitor Polski Nr 54, poz. 281 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1965 r. w sprawie opłat za techniczne czynności urzędowe organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-09-02
Data wejscia w życie:1965-09-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 54, poz. 281 z 1965pobierz plik

Monitor Polski Nr 54, poz. 281 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 283 z 1965

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 282 z 1965

  Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 września 1965 r. w sprawie dostosowania organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1774

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 297

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i funkcjonariuszy celnych, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych oraz żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-22 poz. 718

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-28 poz. 1090

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

 • Dziennik Ustaw z 2008-04-01 poz. 340


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.