Logowanie

Monitor Polski Nr 55, poz. 286 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 247 Rady Ministrów z dnia 28 września 1965 r. w sprawie udzielania zaliczek na poczet dostaw i usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-09-28
Data wejscia w życie:1965-10-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 55, poz. 286 z 1965pobierz plik

Monitor Polski Nr 55, poz. 286 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 288 z 1965

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1965 r. w sprawie rachunkowości stowarzyszeń nie dotowanych z budżetu Państwa.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 290 z 1965

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 października 1965 r. w sprawie ogłoszenia unieważnionych Polskich Norm.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 289 z 1965

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 października 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 284 z 1965

  Uchwała Rady Państwa z dnia 30 września 1965 r. o zmianie uchwały w sprawie uposażeń sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 285 z 1965

  Uchwała nr 246 Rady Ministrów z dnia 28 września 1965 r. w sprawie finansowej pomocy Państwa na inwestycje budowlano-montażowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 287 z 1965

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przejść granicznych lądowych przeznaczonych dla ruchu granicznego, rodzajów ruchu granicznego przez te przejścia oraz przez przejścia graniczne morskie i lotnicze, jak również w sprawie czasu otwarcia przejść granicznych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2008-03-29 nr 79 poz. 10

  Sprawa C-268/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 31 stycznia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (...)

 • Komunikat UE z 2008-03-29 nr 79 poz. 10

  Sprawa C-107/07: Postanowienie Trybunału z dnia 29 listopada 2007 r. — Friedrich Weber przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Odmowa (...)

 • Komunikat UE z 2009-11-04 nr 262 poz. 35

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Przedłużenie terminu – Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

 • Legislacja UE z 2009-02-25 nr 52 poz. 17

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-18 poz. 697

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb" w Gliwicach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.