Logowanie

Monitor Polski Nr 68, poz. 388 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1965 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-11-29
Data wejscia w życie:1965-12-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 68, poz. 388 z 1965pobierz plik

Monitor Polski Nr 68, poz. 388 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 387 z 1965

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie udziału jednostek gospodarczych w kosztach budowy urządzeń komunalnych.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 389 z 1965

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw maszyn biurowych z importu centralnego.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 390 z 1965

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1965 r. w sprawie sygnalizowania lotów szybowcowych, wzorów i wymiarów sygnałów w lotnictwie szybowcowym oraz składania i rozpatrywania meldunków o niebezpieczeństwie zderzenia w powietrzu statków powietrznych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Forma rozliczeń między przedsiębiorcami

  Jaka jest górna dopuszczalna granica kwot w rozliczeniach gotówkowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi?

 • Egzekucja z dochodu akcji imiennych

  Posiadam wpisy zajęcia praw i pożytków dotyczące akcji imiennych dłużników. Spółka nie przynosi zysków. Mam natomiast nabywcę (akcjonariusza tej spółki), który (...)

 • Egzekucja komornicza akcji imiennych

  Dłużnik ukrywa akcje imienne. Pomimo oświadczenia o dostarczeniu ich komornikowi stwierdzonego protokołem nie wydaje ich. Komornik wydał postanowienie, że w tej sytuacji (...)

 • Sprzedaż praw z akcji imiennych

  Komornik na podst. art. 911 (7) kpc ogłosił sprzedaż zajętych praw majątkowych dłużnika wynikających z posiadania akcji imiennych z wolnej ręki. Postanowienie sądu (...)

 • Potrącenie i kompensata a skutki podatkowe

  Czy kompensata wzajemnych należności i zobowiązań z kontrahentem z tytułu dostaw i usług jest w świetle ustaw podatkowych możliwa i dopuszczalna? Czy istnieją jakieś (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2008-07-04 nr 169 poz. 19

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5248 — Carlyle/De La Rue Cash Systems Business) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-30 poz. 115

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-14 poz. 1668

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-07 poz. 1139

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

 • Komunikat UE z 2008-07-10 nr 175 poz. 387

  INFORMACJE KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ DOSTARCZONE ZGODNIE Z ART. 5 I 8


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.