Logowanie

Monitor Polski Nr 70, poz. 404 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1965 r. w sprawie ulg inwestycyjnych w podatku gruntowym dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-12-03
Data wejscia w życie:1965-12-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 70, poz. 404 z 1965pobierz plik

Monitor Polski Nr 70, poz. 404 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 403 z 1965

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1964 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1964 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 402 z 1965

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. o narodowym planie gospodarczym na 1966 r. i podstawowych założeniach na 1967 r.

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 405 z 1965

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych objętych budżetem centralnym na rok 1966.

zamów dokument

Porady prawne

 • Składka ZUS od zysku w spółdzielni pracy

  Czy wypłacany zaliczkowo członkom spółdzielni usługowej, zajmującą się głównie ochroną mienia (zaznaczam: nie członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych czy (...)

 • Opieka nad dzieckiem babci

  Moja córka lat 30 urodzi w sierpniu dziecko. Ja jako jej mama i przyszła babcia jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Mam 51 lat, gdybym podjęła się opieki nad wychowaniem (...)

 • Zajęcie wierzytelności a wypłata wynagrodzenia

  W przypadku egzekucji z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie obejmuje wypłat bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę w tym także dla członków i (...)

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Przeniesienie własności jednostek funduszu

  Posiadam jednostki jednego z funduszy inwestycyjnych. Czy tego rodzaju aktywa można darować innej osobie?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 3 poz. 51

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski 2001 nr 2 poz. 51

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-15 poz. 860

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-18 poz. 790

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych.

 • Komunikat UE z 2007-07-21 nr 170 poz. 3

  Sprawa C-178/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.