Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 1966

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 306 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-11-30
Data wejscia w życie:1966-01-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 1966pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 1966 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 1966

  Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1966 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania wzorów umów kontraktacji w zakresie artykułów produkcji roślinnej.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 14 z 1966

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia zmiany daty obowiązywania Polskiej Normy.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 1966

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw prowadzących.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 13 z 1966

  Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie uzupełnienia wykazu powiatów posiadających szczególne walory turystyczno-wypoczynkowe.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 1966

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 1966

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1965 r. w sprawie rozciągnięcia na niektóre miejscowości przepisów o obowiązku zaopatrzenia w taksomierze samochodów osobowych i bagażowych przeznaczonych do publicznego transportu drogowego.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 1966

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1965 r. w sprawie odprowadzania i rozliczania amortyzacji jednostek państwowych.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 1966

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lotów przy wykonywaniu przez członków personelu lotniczego uprawnień wynikających z licencji.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 1966

  Uchwała nr 321 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty), przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 1966

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1965 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwał nr 276 i nr 277 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. na niektóre zjednoczenia i przedsiębiorstwa.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 1966

  Uchwała nr 316 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 1966

  Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego i Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 grudnia 1965 r. w sprawie trybu składania przez rady wydziału i rady naukowe wniosków o przedstawienie kandydatów do tytułu naukowego.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 1966

  Uchwała nr 294 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1965 r. w sprawie organizacji usług małej poligrafii.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czas pracy pracowników ZOZ

  Jaki jest dzienny wymiar czasu pracy w służbie zdrowia i jakim dokumentem jest to regulowane?

 • Obowiązek posiadania numeru REGON

  Czy ilość zatrudnionych pracowników ma wpływ na nadanie numeru REGON? Zatrudnienie zwiększono z 4 do 7 pracowników. Jeżeli tak, to w jakim czasie należy dokonać zmiany?

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Urlopy szkoleniowe pracowników uczących się

  Jestem zatrudniona na cały etat w prywatnym przedsiębiorstwie i studiuję zaocznie uzupełniające magisterskie. Czy przysługują mi dni wolne na naukę, na sesję egzaminacyjną, (...)

 • Umowa lojalnościowa a szkolenie pracownika

  Pracodawca chce skierować pracownika na szkolenie (w znacznej mierze finansowane ze środków Unii Europejskiej). Pracownik w znaczący sposób podwyższy swoje kwalifikacje. (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 37 poz. 741

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 116

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Monitor Polski 2010 nr 7 poz. 67

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 680

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa kwalifikacji wydawanego żołnierzom zasadniczej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-07 poz. 888

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.