Logowanie

Monitor Polski ROK 1985 NR 10

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 85 z 1985

  Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie czasowego zaniechania dochodzenia kar umownych przewidzianych w Ogólnych warunkach umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 82 z 1985

  Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie zapewnienia warunków skutecznej działalności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 88 z 1985

  Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 6 maja 1985 r. w sprawie określenia zasad ustalania cen regulowanych za wczasy pracownicze oraz obozy i kolonie dla młodzieży szkolnej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 84 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 2 maja 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu współdziałania Najwyższej Izby Kontroli z radami narodowymi.


 • Monitor Polski Nr 10, poz. 83 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 2 maja 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 86 z 1985

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 87 z 1985

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.