Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 86 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-04-30
Data wejscia w życie:1985-05-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 86 z 1985pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 86 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 85 z 1985

  Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie czasowego zaniechania dochodzenia kar umownych przewidzianych w Ogólnych warunkach umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 82 z 1985

  Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie zapewnienia warunków skutecznej działalności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 88 z 1985

  Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 6 maja 1985 r. w sprawie określenia zasad ustalania cen regulowanych za wczasy pracownicze oraz obozy i kolonie dla młodzieży szkolnej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 84 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 2 maja 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu współdziałania Najwyższej Izby Kontroli z radami narodowymi.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 83 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 2 maja 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 87 z 1985

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie terminów, po upływie których materiał siewny podlega ponownej ocenie laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-09 poz. 27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-29 poz. 615

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 139

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie składu gatunkowego mieszanek materiału siewnego i typu użytkowania mieszanek

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-13 poz. 1311

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.