Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 114 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-05-30
Data wejscia w życie:1985-06-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 114 z 1985pobierz plik

Monitor Polski Nr 15, poz. 114 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 122 z 1985

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 4 czerwca 1985 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 117 z 1985

  Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie określenia zasad i trybu nadawania "Medalu za Wybitne Osiągnięcia Sportowe", tytułów "Mistrz Sportu" i "Zasłużony Mistrz Sportu" oraz ustalenia wzorów Medalu i odznak tych tytułów, a także sposobu ich noszenia.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 116 z 1985

  Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 115 z 1985

  Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Zasłużony Trener" oraz ustalenia wzoru odznaki tego tytułu i sposobu jej noszenia.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 121 z 1985

  Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 maja 1985 r. w sprawie określenia deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 120 z 1985

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 113 z 1985

  Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 119 z 1985

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 118 z 1985

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 112 z 1985

  Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 123 z 1985

  Uchwała nr 36/IV/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Płońska.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2821

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-19 poz. 54

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-09 poz. 503

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 644

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2820

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.