Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 162 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1985 r. w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-07-29
Data wejscia w życie:1985-08-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 162 z 1985pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 162 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 159 z 1985

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 lipca 1985 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1984 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1984 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1984, z przebiegu realizacji w latach 1983 i 1984 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1983-1985, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1984 r., z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1984 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 163 z 1985

  Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1985 r. w sprawie nadania statutu Turniejowi Młodych Mistrzów Techniki.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 161 z 1985

  Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 160 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1985 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-25 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 426

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-31 poz. 103

 • Komunikat UE z 2010-10-09 nr 274 poz. 2

  Sprawy połączone C-395/08 i C-396/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-28 poz. 102

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.