Logowanie

Monitor Polski Nr 37, poz. 245 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-11-15
Data wejscia w życie:1985-12-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 37, poz. 245 z 1985pobierz plik

Monitor Polski Nr 37, poz. 245 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 250 z 1985

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1985 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek i przedpłat na podatek dochodowy.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 249 z 1985

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1985 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych dokumentów stwierdzających czynności cywilnoprawne.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 246 z 1985

  Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 244 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 14 listopada 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 253 z 1985

  Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 listopada 1985 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od biegłych biorących udział w postępowaniu wodnoprawnym.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 252 z 1985

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1985 r. w sprawie określenia zasad podejmowania przez pracowników naukowo-dydaktycznych akademii medycznych dodatkowego zatrudnienia w spółdzielczych zakładach służby zdrowia i wykonywania prywatnej praktyki w zawodach medycznych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 248 z 1985

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1985 r. w sprawie dochodów dewizowych Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 243 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 30 października 1985 r. w sprawie zakresu i trybu działania rad społecznych szkół wyższych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 255 z 1985

  Uchwała nr XI/52/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 28 października 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Mińska Mazowieckiego.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 254 z 1985

  Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 października 1985 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 251 z 1985

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 247 z 1985

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu równowartości pomocy materialnej, kosztów utrzymania i umundurowania, otrzymanych w czasie nauki w szkołach pożarniczych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 706

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków

 • Monitor Polski 1995 nr 18 poz. 213

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Komunikat UE z 2006-06-03 nr 130 poz. 12

  Konwencja Alpejska — Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Generalnego

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-05 poz. 326

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 188

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.