Logowanie

Monitor Polski Nr 37, poz. 249 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1985 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych dokumentów stwierdzających czynności cywilnoprawne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-11-16
Data wejscia w życie:1985-12-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 37, poz. 249 z 1985pobierz plik

Monitor Polski Nr 37, poz. 249 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 250 z 1985

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1985 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek i przedpłat na podatek dochodowy.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 246 z 1985

  Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 245 z 1985

  Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 244 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 14 listopada 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 253 z 1985

  Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 listopada 1985 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od biegłych biorących udział w postępowaniu wodnoprawnym.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 252 z 1985

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1985 r. w sprawie określenia zasad podejmowania przez pracowników naukowo-dydaktycznych akademii medycznych dodatkowego zatrudnienia w spółdzielczych zakładach służby zdrowia i wykonywania prywatnej praktyki w zawodach medycznych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 248 z 1985

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1985 r. w sprawie dochodów dewizowych Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 243 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 30 października 1985 r. w sprawie zakresu i trybu działania rad społecznych szkół wyższych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 255 z 1985

  Uchwała nr XI/52/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 28 października 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Mińska Mazowieckiego.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 254 z 1985

  Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 października 1985 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 251 z 1985

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 247 z 1985

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu równowartości pomocy materialnej, kosztów utrzymania i umundurowania, otrzymanych w czasie nauki w szkołach pożarniczych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1758

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1330

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1804

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1392

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-09 poz. 540

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.