Logowanie

Monitor Polski Nr 41, poz. 268 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia statków powietrznych od uszkodzeń (aerocasco), ogólnych warunków ubezpieczenia statków żeglugi śródlądowej od uszkodzeń (casco) i taryfy składek za te ubezpieczenia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-11-20
Data wejscia w życie:1986-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 41, poz. 268 z 1985Monitor Polski Nr 41, poz. 268 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 261 z 1985

  Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem z uboju gospodarczego.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 262 z 1985

  Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 266 z 1985

  Uchwała nr 45 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 28 listopada 1985 r. w sprawie zmiany granic miast Konina i Kleczewa.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 263 z 1985

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników instytucji artystycznych.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 265 z 1985

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 31 października 1985 r. w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 264 z 1985

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 31 października 1985 r. w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Monitor Polski Nr 41, poz. 267 z 1985

  Uchwała nr X/65/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 28 października 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Zielonej Góry.

zamów dokument

Porady prawne

 • Ciągłość ubezpieczenia - ciągłość składek

  Zakład nie płaci ubezpieczenia grupowego w PZU za pracowników z powodu braku płynności finansowej (zaległość ok. 5 miesięcy). Jaka jest możliwość kontynuowania (...)

 • Powody zwiększenia składki na AC

  Po zaistnieniu szkody na skutek wypadku, zakład ubezpieczeniowy zażądał nowej pięciokrotnie większej stawki ubezpieczeniowej. Wypadek nastąpił tuż przed wygaśnięciem (...)

 • Odszkodowanie z OC za uszkodzenie ciała

  Czy z tytułu ubezpieczenia OC pasażerowie samochodu będący wewnątrz pojazdu, którego kierowca spowodował nieumyślny wypadek doznali poważnych uszkodzeń ciała, mają (...)

 • Odwołanie - ubezpieczenie osobowe

  Jaki jest tryb odwoławczy od odmownej decyzji PZU Życie dotyczącej odmowy wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu w ramach ubezpieczenia grupowego? PZU podaje jako jedyna (...)

 • Odszkodowanie z AC i działalność gospodarcza a VAT

  W lipcu br. zglosiłem szkodę całkowitą z AC. Ubezpieczyciel wyplacił mi odszkodowanie pomniejszone o podatek VAT. Auto osobowe kupiłem od osoby fizycznej nie prowadzącej (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1736

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą

 • Komunikat UE z 2008-01-04 nr 1 poz. 5

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4950 — Aviva/Bank Zachodni) (1)

 • Legislacja UE z 2005-04-21 nr 102 poz. 39

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1015

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1482

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.