Logowanie

Monitor Polski Nr 43, poz. 272 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-12-12
Data wejscia w życie:1986-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 43, poz. 272 z 1985pobierz plik

Monitor Polski Nr 43, poz. 272 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 284 z 1985

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 283 z 1985

  Uchwała nr 227 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie inwestycji zaniechanych.

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 282 z 1985

  Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 281 z 1985

  Uchwała nr 200 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Konsultacyjnej Rady Gospodarczej.

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 280 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia gminy Ruda Maleniecka w województwie kieleckim.

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 279 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia miasta Kisielice w województwie elbląskim.

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 278 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 277 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 276 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 275 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 274 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 273 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

zamów dokument

Porady prawne

 • Związanie wyrokiem Sądu Najwyższego

  Czy sąd orzekający może nie podzielić poglądu wyrażonego w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31.01.2002 w sprawie zasiedzenia, wydając wyrok (...)

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Protokolant a skład orzekający

  Posiadam odpisy wyroków sądu I, II instancji w tej samej sprawie. W składach orzekających są wymienieni między innymi protokolanci. Odpis wyroku SN wymienia jedynie (...)

 • Wypłata nagrody jubileuszowej po terminie

  Pracodawca nie wypłacił pracownikowi w terminie nagrody jubileuszowej. Podstawą naliczenia ww. nagrody w firmie jest płaca zasadnicza. W międzyczasie pracodawca zawarł (...)

 • Założenie spółdzielni przez stowarzyszenie

  Czy stowarzyszenie może założyć spółdzielnię np. socjalną ? I czy taka spółdzielnia może zatrudniać członków stowarzyszenia (bezrobotne osoby)?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-23 poz. 244

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 349

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-22 poz. 1297

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Monitor Polski 2012 poz. 968

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2012 r. sygn. akt U 3/11

 • Monitor Polski 2013 poz. 565

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.