Logowanie

Monitor Polski Nr 48, poz. 317 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków jednostkowych ubezpieczeń rent i zbioru taryf składek za te ubezpieczenia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-11-22
Data wejscia w życie:1986-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 48, poz. 317 z 1985Monitor Polski Nr 48, poz. 317 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 316 z 1985

  Uchwała nr XI/75/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Nowej Soli.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 315 z 1985

  Uchwała nr XI/74/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie zmiany granic miast Ustronia i Wisły.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 312 z 1985

  Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 313 z 1985

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania rejonowych urzędów spraw wewnętrznych i podległych im jednostek.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 314 z 1985

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 311 z 1985

  Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 318 z 1985

  Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków jednostkowych ubezpieczeń na życie i zbioru taryf składek za te ubezpieczenia.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2008-01-04 nr 1 poz. 5

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4950 — Aviva/Bank Zachodni) (1)

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1095

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski 2013 poz. 1029

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski 2010 nr 10 poz. 110

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-14 poz. 53

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.