Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 38 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Finansów, Komunikacji oraz Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 28 lutego 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-02-28
Data wejscia w życie:1985-03-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 38 z 1985Monitor Polski Nr 5, poz. 38 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 32 z 1985

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 marca 1985 r. w sprawie aktualnych problemów polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz sytuacji międzynarodowej.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 34 z 1985

  Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 11 marca 1985 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1985 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 37 z 1985

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 28 lutego 1985 r. w sprawie ograniczenia zakresu obowiązkowego pośrednictwa w 1985 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 35 z 1985

  Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lutego 1985 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 39 z 1985

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 lutego 1985 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 33 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lutego 1985 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej".

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 36 z 1985

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 lutego 1985 r. w sprawie określenia wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się ceny urzędowe.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 40 z 1985

  Uchwała nr V/43/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 21 stycznia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Mrągowa.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Karty płatnicze

  Kto może być emitentem elektronicznych kart płatniczych i pieniądza elektronicznego w Polsce? Jeżeli są to tylko banki, to czy możliwe jest po podpisaniu odpowiedniej (...)

 • Dywidendy a informacja PIT-8C

  Czy spółka z o.o., gdy dokonała wypłaty dywidendy osobom fizycznym jest obowiązana przygotować PIT-8C z tego tytułu?

 • Ustalenie zameldowania lokatora pod danym adresem

  Jaka jest podstawa prawna do sprawdzenia, czy osoba przebywająca bardzo często w budynku, awanturująca się, wybijająca szyby innym lokatorom w budynku, dokonująca kradzieży (...)

 • Przetwarzanie danych osobowych przez banki

  Czy bank ma obowiązek zachowywania wszelkich podań dotyczących np. zakładania kont czy wydawania kart płatniczych? Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której bank odmawia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-22 poz. 591

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2708

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 686

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby.

 • Monitor Polski 2011 nr 44 poz. 480

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-08 poz. 338

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.