Logowanie

Monitor Polski Nr 7, poz. 57 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 marca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-03-18
Data wejscia w życie:1985-04-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 7, poz. 57 z 1985pobierz plik

Monitor Polski Nr 7, poz. 57 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 60 z 1985

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 54 z 1985

  Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie określenia inwestycji, od których przedsiębiorstwa państwowe i niektóre inne jednostki gospodarki uspołecznionej nie wpłacają kaucji.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 53 z 1985

  Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 29 marca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 52 z 1985

  Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży terenów państwowych na rzecz cudzoziemców dewizowych.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 51 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 28 marca 1985 r. w sprawie trybu przedstawienia wniosków o nadania Krzyża Oświęcimskiego oraz sposobu jego noszenia.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 61 z 1985

  Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 55 z 1985

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie rozliczania kosztów działalności inwestycyjnej w jednostkach i zakładach budżetowych.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 56 z 1985

  Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 marca 1985 r. w sprawie inwestycji podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawniających inwestorów do zwolnienia od obowiązku wpłacania kaucji.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 58 z 1985

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 marca 1985 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o roboty budowlane wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 59 z 1985

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1985 r. w sprawie zasad i trybu dysponowania Funduszem Rozwoju Rynku.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 62 z 1985

  Uchwała nr V/37/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Żywca oraz gmin Łodygowice i Wilkowice.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.