Logowanie

Monitor Polski Nr 11, poz. 89 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-04-07
Data wejscia w życie:1988-04-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 11, poz. 89 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 11, poz. 89 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 97 z 1988

  Uchwała Ogólnokrajowego Kolegium Wyborczego z dnia 7 kwietnia 1988 r.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 96 z 1988

  Uchwała Ogólnokrajowego Kolegium Wyborczego z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa przedstawicieli organizacji społecznych innych niż wymienione w art. 42 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad narodowych w pracach wojewódzkich kolegiów wyborczych i kolegiów wyborczych stopnia podstawowego.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 95 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie określenia sposobu organizacji zebrań obywateli oraz sposobu wysuwania przez te zebrania osób proponowanych na kandydatów na radnych.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 94 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci kolegiów wyborczych, wzorów protokołów przyjęcia zgłoszeń osób wysuniętych na kandydatów na radnych, wzorów list wyborczych oraz zasad przechowywania dokumentacji kolegiów wyborczych.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 93 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 92 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów zarejestrowania list wyborczych, protokołów głosowania, protokołów z wyborów oraz zaświadczeń o wyborze.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 91 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci komisji wyborczych.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 90 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie regulaminów komisji wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 98 z 1988

  Uchwała nr XXIV/190/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 1988 r. w sprawie zmiany granic miasta Lwówka.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 49 poz. 659

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 38 poz. 527

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-12 poz. 1449

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2001 r. w sprawie sprostowania pisowni nazwiska w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyrobów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 316

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2012–2017

 • Monitor Polski 2012 poz. 204

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2012–2017


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.