Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 100 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-03-28
Data wejscia w życie:1988-05-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 100 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 100 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 104 z 1988

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o osobach nie mających prawa wybierania oraz nie biorących udziału w głosowaniu w wyborach do rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 103 z 1988

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 106 z 1988

  Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 12 kwietnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 101 z 1988

  Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 99 z 1988

  Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 105 z 1988

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sieci komend rejonowych straży pożarnych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 102 z 1988

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 marca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wskaźników jednostkowego kosztu standardowego dla budownictwa mieszkaniowego na 1988 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 107 z 1988

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 marca 1988 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego produkowanego za granicą.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 108 z 1988

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gromadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 12 poz. 206

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany stanowiska negocjacyjnego Polski w obszarze "Podatki" w zakresie stawki podatku od towarów i usług (VAT) w budownictwie.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-19 poz. 1439

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie gmin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

 • Dziennik Ustaw z 2003-10-23 poz. 1758

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

 • Komunikat UE z 2009-08-29 nr 205 poz. 25

  Sprawa C-224/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bolzano (Włochy) z dnia 19 czerwca 2009 r. — postępowanie (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-26 poz. 240

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.