Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 103 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-04-15
Data wejscia w życie:1988-04-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 103 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 103 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 104 z 1988

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o osobach nie mających prawa wybierania oraz nie biorących udziału w głosowaniu w wyborach do rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 106 z 1988

  Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 12 kwietnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 101 z 1988

  Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 100 z 1988

  Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 99 z 1988

  Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 105 z 1988

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sieci komend rejonowych straży pożarnych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 102 z 1988

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 marca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wskaźników jednostkowego kosztu standardowego dla budownictwa mieszkaniowego na 1988 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 107 z 1988

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 marca 1988 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego produkowanego za granicą.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 108 z 1988

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gromadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-10 poz. 354

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości

 • Komunikat UE z 2007-07-28 nr 176 poz. 7

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na 415. posiedzeniu w dniu 11 września 2006 r. dotycząca (...)

 • Komunikat UE z 2009-12-29 nr 321 poz. 12

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 28 września 2007 r. dotycząca (...)

 • Komunikat UE z 2009-04-15 nr 86 poz. 4

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2008 r. dotycząca (...)

 • Komunikat UE z 2007-04-19 nr 85 poz. 15

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 382. posiedzeniu komitetu w dniu 18 października (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.