Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 104 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o osobach nie mających prawa wybierania oraz nie biorących udziału w głosowaniu w wyborach do rad narodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-04-15
Data wejscia w życie:1988-04-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 104 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 104 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 103 z 1988

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 106 z 1988

  Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 12 kwietnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 101 z 1988

  Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 100 z 1988

  Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 99 z 1988

  Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 105 z 1988

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sieci komend rejonowych straży pożarnych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 102 z 1988

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 marca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wskaźników jednostkowego kosztu standardowego dla budownictwa mieszkaniowego na 1988 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 107 z 1988

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 marca 1988 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego produkowanego za granicą.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 108 z 1988

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gromadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Kwalifikowana większość głosów

  Co to jest "większość kwalifikowana" ?

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

 • Dotacja na cele mniejszości narodowych

  Czy art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych umożliwia gminie przekazanie dodatkowej dotacji, szkole prowadzonej przez towarzystwo oświatowe, na naukę języka mniejszości (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Tajne głosowanie w sprawach osobowych

  Czy przewodniczący zgromadzenia wspólników musi być wybierany w głosowaniu tajnym? Jeśli tak jaka jest prawna możliwość wyboru w głosowaniu jawnym?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-11 poz. 195

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-20 poz. 851

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-05 poz. 1091

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania

 • Monitor Polski 2010 nr 45 poz. 634

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 83 poz. 852

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.