Logowanie

Monitor Polski Nr 20, poz. 178 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 14 czerwca 1988 r. w sprawie jednolitych warunków gwarancyjnych dotyczących mebli sprzedawanych przez jednostki handlu uspołecznionego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-06-14
Data wejscia w życie:1988-10-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 20, poz. 178 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 20, poz. 178 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 177 z 1988

  Uchwała nr 116 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 181 z 1988

  Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 6 czerwca 1988 r. w sprawie zasad ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 179 z 1988

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia rejestru przepisów resortowych.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 180 z 1988

  Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 1 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i zagospodarowania strefy ochronnej wokół obiektu jądrowego.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 182 z 1988

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 176 z 1988

  Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie stosowania w jednostkach gospodarczych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2006-12-05 nr 337 poz. 45

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów (...)

 • Legislacja UE z 2008-09-18 nr 249 poz. 47

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/649/WE z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmującej zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym (...)

 • Komunikat UE z 2010-07-08 nr 184 poz. 139

  Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych ***Rezolucja legislacyjna (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-14 poz. 1413

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

 • Monitor Polski 2013 poz. 925

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.