Logowanie

Monitor Polski Nr 25, poz. 217 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji resortowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-08-22
Data wejscia w życie:1988-09-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 25, poz. 217 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 25, poz. 217 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 221 z 1988

  Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania ryczałtu za używanie własnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru do celów służbowych przez strażników Państwowej Straży Rybackiej.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 218 z 1988

  Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Urzędu Dozoru Technicznego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 216 z 1988

  Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 219 z 1988

  Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 sierpnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 226 z 1988

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 17 sierpnia 1988 r. w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 225 z 1988

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 15 sierpnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i wypoczywających nad wodą oraz warunków i trybu przeprowadzania egzaminu i wydawania kart pływackich.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 222 z 1988

  Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 sierpnia 1988 r. w sprawie zezwolenia na pokrywanie przez osoby krajowe w walucie polskiej kosztów niektórych świadczeń na rzecz cudzoziemców przebywających w Polsce w związku z zawieraniem lub realizacją kontraktów handlu zagranicznego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 224 z 1988

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 lipca 1988 r. w sprawie zmiany przynależności zawodników piłki nożnej do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych oraz zasad ich reprezentowania.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 220 z 1988

  Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 19 lipca 1988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania państwowego nadzoru nad lotnictwem cywilnym oraz zlecenia przedsiębiorstwu państwowemu "Porty Lotnicze" niektórych zadań w zakresie ruchu lotniczego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 223 z 1988

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lipca 1988 r. w sprawie zakresu oraz zasad szkolenia osób odpowiedzialnych za stan ochrony przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach rentgenowskich.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-21 poz. 344

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania Radzie do Spraw Uchodźców statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych oraz określenia zasad wynagradzania jej członków.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-26 poz. 1909

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-12 poz. 1831

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-31 poz. 825

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.