Logowanie

Monitor Polski Nr 3, poz. 22 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie podwyższenia emerytur i rent.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-02-01
Data wejscia w życie:1988-02-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 3, poz. 22 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 3, poz. 22 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 29 z 1988

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy pomocy pracownikom w spłacie kredytu dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci ze środków zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 28 z 1988

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 27 z 1988

  Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 26 z 1988

  Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie ryczałtów pieniężnych dla inwalidów korzystających z pojazdów mechanicznych.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 25 z 1988

  Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stałych zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej dla osób będących inwalidami od dzieciństwa.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 24 z 1988

  Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie określenia wysokości stałych i okresowych zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 23 z 1988

  Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatkowego zwiększenia odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w 1988 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 21 z 1988

  Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju, uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 20 z 1988

  Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 19 z 1988

  Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen niektórym osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 30 z 1988

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski 2010 nr 10 poz. 110

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Dziennik Ustaw z 1997-08-01 poz. 676

  Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski 2009 nr 10 poz. 133

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 1998-03-20 poz. 351

  Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.