Logowanie

Monitor Polski ROK 1988 NR 30

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 266 z 1988

  Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 265 z 1988

  Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 277 z 1988

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 października 1988 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 1989 r.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 269 z 1988

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 października 1988 r. w sprawie zasad sporządzania projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów tych planów oraz kontroli ich realizacji.


 • Monitor Polski Nr 30, poz. 264 z 1988

  Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. w sprawie dodatkowej podwyżki emerytur i rent.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 270 z 1988

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanych stawek należności za korzystanie z pomieszczeń zajętych na zakwaterowanie przejściowe sił zbrojnych.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 276 z 1988

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 października 1988 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 50.000 złotych.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 263 z 1988

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 października 1988 r. w sprawie programu prac rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 262 z 1988

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 października 1988 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 274 z 1988

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych w jednostkach badawczo-rozwojowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków za te prace.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 273 z 1988

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 272 z 1988

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 271 z 1988

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. w sprawie ustalenia wzoru karty skierowania poborowego do służby zastępczej.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 275 z 1988

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 września 1988 r. w sprawie zezwolenia na polowanie w nocy na niektóre zwierzęta łowne.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 268 z 1988

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 września 1988 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego przy zatrudnianiu na stanowisku docenta w szkole wyższej osób posiadających stopień naukowy doktora.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 267 z 1988

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.