Logowanie

Monitor Polski Nr 32, poz. 288 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. w sprawie reglamentacji obrotu towarowego niektórymi surowcami i produktami spożywczymi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-10-24
Data wejscia w życie:1989-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 32, poz. 288 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 32, poz. 288 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 291 z 1988

  Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988 r. w sprawie określenia pełnomocnego organu państwowego zapewniającego uczestnictwo strony polskiej w Systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 290 z 1988

  Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 289 z 1988

  Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 295 z 1988

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1988 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać pracownie rentgenowskie, oraz zasad pracy związanej z posługiwaniem się aparatami rentgenowskimi.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 293 z 1988

  Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 292 z 1988

  Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 286 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie utworzenia miasta Oleszyce w województwie przemyskim.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 285 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie utworzenia miasta Żukowo w województwie gdańskim.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 284 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie utworzenia miasta Łomianki w województwie stołecznym warszawskim.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 283 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie rad społeczno-gospodarczych przy wojewódzkich radach narodowych.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 294 z 1988

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 listopada 1988 r. uchylające zarządzenie w sprawie zezwoleń na utrzymywanie młodych buhajów.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 297 z 1988

  Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 listopada 1988 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 296 z 1988

  Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 27 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 287 z 1988

  Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. uchylająca uchwałę w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.