Logowanie

Monitor Polski ROK 1988 NR 35

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 324 z 1988

  Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 320 z 1988

  Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu nadawania "Medalu za Wybitne Osiągnięcia Sportowe", tytułów "Mistrz Sportu" i "Zasłużony Mistrz Sportu" oraz ustalenia wzorów Medalu i odznak tych tytułów, a także sposobu ich noszenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 319 z 1988

  Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. uchylająca uchwałę w sprawie ograniczeń w dostawie i zużyciu opału dla ludności w latach 1987-1990.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 318 z 1988

  Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.


 • Monitor Polski Nr 35, poz. 316 z 1988

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 323 z 1988

  Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, legnickim, lubelskim, olsztyńskim, radomskim, wałbrzyskim i zamojskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie tarnowskim.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 317 z 1988

  Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 322 z 1988

  Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1988 r. w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 325 z 1988

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 1988 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopów i wagi monet nominalnej wartości 20 zł, 10 zł, 5 zł, 2 zł i 1 zł.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 321 z 1988

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1988 r. w sprawie wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.